Linda Pettersson

Linda Pettersson

Utbildad dramapedagog med många års erfarenhet av barn och ungdom. Jobbar med Teater Aros sedan 2015.
Inspirerad av Viola Spolins metoder och duktig konfliktlösare.