Verksamhetsberättelse 2018

2018 följde den goda trenden med många spännande projekt.

I år har vi haft lite färre projekt, men större i omfattning. Våra föreställningar har setts av ca 500 personer. Många av våra deltagare har nu varit med oss i många år, och vi får ständigt nya deltagare. Det är så roligt att se blandningen av allt mer erfarna personer och människor som aldrig har kommit i kontakt med teater.

Sprak

Vi har utvecklat arbetet inom våra SPRAK-grupper, alltså de grupper för barn och ungdomar med syfte att lära sig svenska genom teater. Vi har kunnat fortsätta att ha samma tid för respektive grupp. Det stora problemet har varit lokaler, men mot slutet av året har situationen blivit lite bättre och vi har en bra lösning för 2019. Mer fokus har lagts på vår fortsättningsgrupp, där SPRAKs mest avancerade deltagare har utmanats i nya teatertekniker och teaterövningar i syfte att utveckla skådespeleriet som hantverk. Fortsättningsgruppen har under året arbetat fram en föreställning som vi berättar mer om nedan. Vår nybörjargrupp har visats ett enormt intresse och vi har fortsatt med dansverksamheten, främst ledd av den kubanske dansaren Wilbis Winter.

Under SommarSPRAK satte vi upp en bearbetad version av August Strindbergs Gustav III. Vi döpte vår pjäs till God afton vackre mask. I föreställningen använde vi oss av livemusik då en av skådespelarna kunde spela piano. Vi provade att använda oss av youtube för att deltagarna lättare kunde repetera på föreställningen hemma. Detta uppskattades mycket av deltagarna som genom att visa filmerna till sina vänner lockade fler ungdomar till projektet. Vi använde oss även av ljudinspelning, där vi läste in repliker för att deltagarna skulle kunna öva på korrekt uttal.

Vi har i alla år jobbat mycket med jämställdhet, och i årets föreställning började vi även att utmana könsstereotyper. Vi hade t ex en balletscen som framfördes av både killar och tjejer med stort allvar. Rollen som kung delades av två ungdomar, en kille och en tjej vilket gav en karaktären ett spännande djup.

Under SommarSPRAK hade vi även en assistent, vilket var oerhört värdefullt!

Årets tema var demokrati och vi valde att fokusera på en händelse där en liten del av folket försökte ta – och tog – makten i egna händer. Gustav den tredje införde t ex att man skulle tala svenska på teatern och instiftade Svenska akademin, och gav bönderna rätt att äga sin egen mark. Många av våra ungdomar kommer från länder där man inte har en fungerande demokrati och innehållet i pjäsen ledde till intressanta samtal kring våra moderna rättigheter.

Föreställningen sågs av ca 70 personer vi var även och pratade om projektet på P4 Uppland.

Trettondagsafton

I år var året då drömmen om en turné blev sann! Med vår fortsättningsgrupp tog vi fram en bearbetad version av Shakespeares Trettondagsafton. Föreställningen, som var en timme lång, fokuserade mycket på fysisk teater. Skådespelarna var klädda helt i svart och använde västar för att markera olika karaktärer. Deras kroppar utgjorde scenografin, vilket skapade en väldigt dynamisk spelplats. Vi har spelat i Östhammar, Gottsunda, Wiks folkhögskola samt i Malmö. Att få ta med ungdomarna till Malmö och spela där var sååå roligt och en upplevelse ingen av oss kommer glömma! I Malmö spelades även föreställningen in.  Vi fick komma till P4 Uppland och prata om vårt projekt och Uppsalatidningen skrev en artikel om projektet! Shakespearesällskapet hade med ett helt uppslag om vår föreställning och har uppmuntrat oss att fortsätta turnera. Vi får se vad som händer!

SFI

Genom projektet “Öppna Uppsala” fick vi möjlighet att starta teater på SFI. Under Våren har vi samarbetat med Hermods och jobbat med en SFI klass. Lärarna har vittnat om att det är så värdefullt för dem, eftersom de får se helt nya sidor av sina elever. Eleverna menar att de genom teatern lär känna sina klasskamrater bättre och att de får träna på att prata, prata, prata. Ofta kommer det upp ämnen genom de övningar vi gör som sedan leder till diskussioner där språkbarriären glöms bort i ivern att göra sin mening hörd!

Asylboenden

2016 fick vi stöd från Region Uppsala för att göra insatser på några Asylboenden i närheten av Uppsala. Sommaren 2017 blev vi beviljade TIA-medel för att göra mer stadigvarande insatser. Under våren har vi varit i Marma och Enköping och haft teater med vuxna. Vilka individer som deltog kunde ändras dramatiskt från vecka till vecka, ibland bestod gruppen av människor som aldrig provat på teater till att veckan efter kom det personer som deltagit många gånger tidigare. Vardagen på asylboendet är ganska monoton, men bryts ibland av läkarbesök eller möten på migrationsverket. Många mår dåligt och har vänt på dygnet, så aktiviteter som ger en viss rutin har varit uppskattat av många av deltagarna, men för några har det berott väldigt mycket på dagsform om de orkat vara med eller inte. Gemensamt är dock att deltagarna gått därifrån lite gladare än vad de var när de kom till aktiviteten.

Den goda människans tystnad

Vårt mål är att stärka den professionella delen av Teater Aros, och under våren har vi skapat och producerat Den goda människans tystnad med stöd av Uppsala kommun. Föreställningen var en vandringsteater som handlade om Uppsala på 1930-talet, och drar paralleller mellan tendenserna då och nu. Ensemblen bestod av sex skådespelare och vi spelade i historiska miljöer runt om i Uppsala. Föreställningen blev välbesökt, och vi hade fantastiskt väder! Både Uppsalatidningen och SVT skrev om föreställningen vilket var väldigt roligt.

Sommarlovsaktivitet

Vi samarbetade med kulturparken i ett sommarlovsprojekt. Vår del av projektet bestod i att under två veckor ta fram en föreställning som sedan visades på amfiteatern i Salabacke. Föreställningen väckte viss nyfikenhet i området, och många lokala uppskattade att det hände något i närområdet!

Vilka bor här

Under året har vi inlett ett samarbete med Barnens Åhus vilket har varit väldigt givande. Under våren hade vi workshops en gång i veckan och under augusti och början av september jobbade vi med mask och skådespeleri, som sedan presenterades på Kulturnatten i happeninget “Vilka bor här” på Malmstedska gården. Det var väldigt välbesökt och deltagarna hade jätteroligt! Här kan ni se en trailer för projektet!

 

Anna-Maria och Janya

Teater Aros grundades 2009 av Anna-Maria Matala och Janya Cambronero. Sedan dess har vi främst jobbat med SPRAK, ett projekt för att hjälpa nyinvandrade ungdomar lära sig svenska genom teater.

2014 börjar vi expandera mot nya och fler projekt, alla med ett samhällsengagerande syfte. Vi tror att världen kan bli en bättre plats när människor får samlas kring något de brinner för, lära sig vikten av samarbete och slutligen, efter mycket hårt jobb och många skratt, dela med sig av sitt arbete till omvärlden. För oss så är teater precis detta.