Verksamhetsberättelse 2019

2019 blev på många sätt en milstolpe för oss – vi blev beviljade ett bidrag av allmänna arvsfonden vilket har gjort det möjligt för oss att anställa fem personer och kraftigt utöka vår verksamhet. Vi har breddat oss geografiskt och vi har återigen kunnat ha grupper för vuxna vilket vi är oerhört glada för!

Sprak

Vi har utvecklat arbetet inom våra SPRAK-grupper, alltså de grupper för barn och ungdomar med syfte att lära sig svenska genom teater. I och med ett gott samarbete med Uppsala Kulturskola och ett bra samröre med Grand har vi kunnat ha en stabilare lösning på lokalfrågan än läget var 2018. Mer fokus har lagts på vår fortsättningsgrupp, där SPRAKs mest avancerade deltagare har utmanats i nya teatertekniker och teaterövningar i syfte att utveckla skådespeleriet som hantverk. 2018 satsade vi mycket på vår fortsättningsgrupp som fick åka på turné med Shakespeares Trettondagsafton. I år satsar vi på samarbete med riksteatern genom Länk, där vår fortsättningsgrupp får fortsätta att utvecklas och ta sig an nya utmaningar. Länkföreställningen Nevadaland kommer att presenteras i vår där vi kommer att spela i Östhammar, Gottsunda och Gävle.

Under SommarSPRAK satte vi upp Aladdin, vilket var ett färgsprakande skådespel med dans och musik. Vi var i Grands lokaler. Under två veckor utvecklade vi den gamla folksagan tillsammans med ungdomarna till en berättelse om vikten av vänskap och kärlek. Aladdin ändrade vi till en som hette Alina. Pjäsen spelades sedan upp på sista dagen inför publik.

Sprak in Motion

Vi har som sagt blivit beviljade stöd genom Allmänna arvsfonden. Projektet heter SPRAK in motion och handlar om att vi under 3 år digitaliserar vår metod, SPRAK – dvs att lära sig svenska genom teater. År ett, som vi nu är inne i, handlar om att testa metoden på så många olika målgrupper som möjligt och samla in feedback. Därav samarbetet med SFI, Nyby vision och till viss del Enköping. År två handlar om att göra själva filmerna som är stommen i digitaliseringen. Filmerna kommer att göras i två serier – en för nyanlända som vill lära sig språket, och en för pedagoger som vill använda metoden i sin språkundervisning. Den första serien är tänkt att fungera som en digital lärare – någon som leder övningar och som är lätt att följa. I den andra serien så gås varje övning igenom med syfte och tips på genomföranden, och pedagogerna kan se övningen genomföras med deltagare. År tre släpps filmerna tillsammans med ett kompletterande material, och vi kommer åka runt i Sverige och föreläsa om metoden samt hålla workshops.

SFI

Tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden så har vi återigen kunnat inleda samarbete med SFI. Tidigare har vi samarbetat med Hermods och Folkuniversitetet, och nu jobbar vi med kommunens SFI. Vi har en grupp i veckan, och intresset har varit enormt. Många lärare har hört av sig och bjudit in oss, men då våra resurser är begränsade kan vi i dagsläget bara ha en grupp i veckan.

Lärarna vi har jobbat med hittills är supernöjda. De får se helt nya sidor av sina elever, och de i sin tur menar att de genom teatern lär känna sina klasskamrater bättre och att de får träna på att prata, prata, prata. Ofta kommer det upp ämnen genom de övningar vi gör som sedan leder till diskussioner där språkbarriären glöms bort i ivern att göra sin mening hörd!

Nyby vision

Tack vare stödet från Allmänna Arvsfonden så har vi också kunnat ha en grupp i veckan på Nyby Vision. Gruppen består av främst kvinnor 50+, som är analfabeter och som har bott i Sverige 5-15 år. Resultatet är häpnadsväckande. Hanna Inghammar, verksamhetschef på Nyby vision, skrev om gruppen att ”Det känns som om den redan blivit ett viktigt inslag i vår vardagsvecka”. Deltagarna har fått jobba med många vardagssituationer, hela tiden som en grupp. Detta har lett till många förbättringar. Dels har de börjat se sig som en grupp och kommit varandra närmare. Alla är ivriga att utrycka sig och det är mycket skratt. Det verkar som att inslaget med teater har haft en positiv effekt på deltagarnas psykiska hälsa, och de upplevs av kuratorn som gladare nu. En av deltagarna har börjat ringa in och sjukanmäla sig själv efter att vi tränat på just detta, istället för att som tidigare få hjälp eller strunta i att höra av sig, och en annan har ringt efter taxi. Ordförrådet har ökat och de nya orden används i kommunikationen. Små steg, men då måste man komma ihåg att detta är en grupp där interaktionen på svenska varit noll eller nära noll. Trots att personerna bott i Sverige i många år.

Sommarlovsaktivitet

I samarbete med Östhammars kommun hade vi teater där under deras utbud av sommarlovsaktiviteter. Under tre dagar var vi i kulturhuset Storbrunn. Kursen var för barn 9-13 år och var kostnadsfri. Vi gjorde drama- och teaterövningar och skapade en pjäs tillsammans med barnen som vi sedan spelade upp sista dagen.

 

Skapande Skola

Vi blev beviljade skapande skola pengar i samarbete med Enöglaskolan i Enköping. Skolan består till 90% av icke svenskfödda barn, och språkkunskaperna är skiftande. Genom att låta några av klasserna ingå som målgrupp i Sprak in Motion kan vi erbjuda alla klasser på mellanstadiet teater under läsåret, hela året för åk 4 och en termin var för åk 5 och 6. Elever som tidigare sett sig som väldigt olika varandra har fått gemensamma referensramar vilket har bidragit till att nya relationer skapas inom gruppen. I och med detta ökar tryggheten. Några av tjejerna som har varit väldigt blyga har tagit mer plats och tagit på sig drivande funktioner i arbetet. De tydliga men tillåtande ramarna förändrar de sociala villkoren och gör det möjligt för elever som ofta står i bakgrunden att ta plats och återuppfinna sin egen roll i gruppen.

Malmö

En långvarig dröm har slagit in – nämligen att etablera Teater Aros i Malmö. Malmö är en naturlig växplats för oss då Anna-Maria Wiklund Matala, en av Teater Aros två grundare, bor och är verksam där. Kontakt har etablerats med skolor och pedagoger samt fritidsgårdar. Till våren hoppas vi kunna genomföra vårt första projekt där i samarbete med en ungdomsgård, samt bedriva undervisning i förberedelseklasser och SFI.

Forskning

Vi har fått kontakt med en lektor; Mozhgan Zachrison vid Malmö Universitet, som har skrivit en avhandling om SFI i Sverige, med dess utmaningar och dess potential. När hon hörde talas om vårt arbete blev hon väldigt intresserad av att samarbeta, och vi har inlett samtal om att tillsammans publicera en artikel nästa år på ämnet. Vi kommer att ha regelbundna möten och hon kommer få se oss jobba på nära håll under 2020. Hennes avhandling, Understanding the Sociocultural Influences on Adult Migrants’ Second Language Learning and Communicative Interaction, har många beröringspunkter med sättet vi jobbar på, fastän vi aldrig hört talas om varandra förrän helt nyligen. Vi har även inlett kontakt med andra universitet, både i Sverige och utomlands, där vi haft en positiv ingång. Under 2020 kommer dessa kontakter vidareutvecklas, och vår förhoppning är att vår metod och vårt arbetssätt ska kunna ha effekter på pedagogik långt utöver våra egna grupper.

 

 

 

Anna-Maria och Janya

Teater Aros grundades 2009 av Anna-Maria Matala och Janya Cambronero. Sedan dess har vi främst jobbat med SPRAK, ett projekt för att hjälpa nyinvandrade ungdomar lära sig svenska genom teater.

2014 börjar vi expandera mot nya och fler projekt, alla med ett samhällsengagerande syfte. Vi tror att världen kan bli en bättre plats när människor får samlas kring något de brinner för, lära sig vikten av samarbete och slutligen, efter mycket hårt jobb och många skratt, dela med sig av sitt arbete till omvärlden. För oss så är teater precis detta.