Verksamhetsberättelse 2016

2016 var ett fantastiskt spännande år!

Föreningen blev beviljad projektbidrag för att kunna starta upp språkträning genom teater under terminerna. Under våren hade vi grupper två gånger i veckan, dock på oregelbundna tider eftersom vi var lite sent ute att boka loka. Vi riktade oss då främst mot ungdomar som ännu inte fått skolplats men som ju var i stort behov av att få träna svenska.

Under sommaren hölls det största Sommar-SPRAK hittills. Vissa tillfällen hade vi över fyrtio ungdomar, men den stadiga gruppen var runt 25. Tufft på två ledare, men det gick! Föreställningen blev jättefin och det var en stor publik som kom. Arbetarbladet skrev om föreställningen och ungdomarna var jätteglada.

Jätteglada var också vi när det blev färdigt att vi kunde utvidga verksamheten ännu mer. Sedan september har vi haft fyra grupper; en för barn i mellanstadiet, en för dans tillsammans med den kubanske dansaren Wilbis Winter Walkes, och två teatergrupper för högstadiet/gymnasiet.

I november blev det klart med ytterligare ett projekt – ett integrationsprojekt med Palmbladsskolan/LYSA-skolan i Slavsta. Där jobbar vi med svenska och nyanlända elever för att göra en föreställning tillsammans som planeras att spelas i April 2017.

Årets sista projekt blev ett i Tierp, där vi startar två grupper för vuxna på dagtid, för att skapa aktivitet kring språkträningen.

Teater Aros grundades 2009 av Anna-Maria Matala och Janya Cambronero. Sedan dess har vi främst jobbat med SPRAK, ett projekt för att hjälpa nyinvandrade ungdomar lära sig svenska genom teater.

2014 börjar vi expandera mot nya och fler projekt, alla med ett samhällsengagerande syfte. Vi tror att världen kan bli en bättre plats när människor får samlas kring något de brinner för, lära sig vikten av samarbete och slutligen, efter mycket hårt jobb och många skratt, dela med sig av sitt arbete till omvärlden. För oss så är teater precis detta.