Läs vad som skrivits om Teater Aros i olika media.

Press

Come and learn practical Swedish
Come and learn practical Swedish

Come and learn practical Swedish! Free course in Swedish for you who are 18+ years old and asylum seekers. Every Monday Start: 2022-01-17 End: 2022-03-21 Location: ABF, Spånehusvägen 47 Malmö Time: 09.00 - 11.00, or 11.00 - 13.00 We offer coffee, tea and sandwiches....

Kom och lär dig praktisk svenska
Kom och lär dig praktisk svenska

Kom och lär dig praktisk svenska! Gratis kurs i svenska för dig som är 18+ år och asylsökande. Varje måndag Start: 2022-01-17 Slut: 2022-03-21 Plats: ABF, Spånehusvägen 47 Malmö Tid: 09.00 - 11.00, eller 11.00 - 13.00 Vi bjuder på kaffe, thé och smörgås. Välkommen!...

Sprakmetoden – språkutveckling genom estetisk läroprocess

Under hösten 2021 och våren 2022 har lärare över hela Sverige möjlighet att kostnadsfritt delta i en workshop i Sprakmetoden. Metoden grundar sig på 10 års arbete med personer som har svenska som andraspråk och bygger på teater och dramapedagogik. Teater Aros har...