OM OSS

OM OSS

Teater Aros är en ideell förening grundad i Uppsala 2009 med visionen att förändra och förbättra samhället genom teater. Vi har sedan 2019 växt och finns nu även i Malmö, Hörnefors, Ludvika och Borås. Teater Aros kämpar för ensamkommande, asylsökande och nyanländas rättigheter. Vi tror på ett jämställt samhälle där barn, unga och vuxna har rätt att finnas och verka oavsett etnisk bakgrund, könstillhörighet, trosuppfattning eller sexualitet. Vi bedriver förutom pedagogisk verksamhet också en teater i Uppsala, Sprakateatern. 

Vår huvudmålgrupp är personer som har svenska som andraspråk. Vi arbetar på såväl grundskola, SVA-klasser, på vuxenutbildningen, på SFI, inom arbetsmarknadsåtgärder och vi har fristående grupper på fritiden för barn och unga och vuxna. Vi samverkar med universitet, kommuner, regioner, länsstyrelser, studieförbund, folkhögskolor och organisationer inom civilsamhället. Vi drivs av offentliga medel samt projektstöd från Allmänna Arvsfonden och Kulturrådet.

Vi har utvecklat Sprakmetoden, som syftar till att utveckla språk genom teater och dramapedagogik. På www.sprakmetoden.se kan man ta del en kostnadsfri fortbildning i metoden. Vi erbjuder även workshops i Sprakmetoden. Vi har i samarbete med en forskare vid Lunds universitet tagit fram en rapport om hur Sprakmetoden och estetiska läroprocesser kan användas i andraspråksinlärning. Vi har som ambition att göra en större studie de kommande åren.