2019 års

Verksamhets-berättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

2020. Vilket år vi har gått igenom. Till skillnad från många teaterorganisationer har konsekvenserna av Covid 19 varit relativt milda för oss, och vi har kunnat hålla större delen av verksamheten igång.

Sprak

Sprak är den verksamhet som har drabbats hårdast av pandemin, där både Länkföreställningen samt vuxengruppens föreställning fick ställas in. Då båda dessa grupper löper över ett år var det tunga beslut att ta, med många besvikna deltagare som inte fick visa upp allt det hårda arbete de lagt ner. I Veberöd utanför Lund skulle vi haft SPRAK med två klasser men vi hann bara ha tre lektioner innan vi var tvungna att lägga ner på grund av att eleverna valde att stanna hemma i rädsla för covid-19. Trots detta har vi kunnat hålla igång resten av Sprakgrupperna under nästan hela året. SommarSPRAK, två veckors dagläger som vi erbjuder barn och unga, kunde vi tack vare det fina vädret genomföra hela projektet och avsluta med en föreställning för en mindre publik. Föreställningen hette, Jag har en dröm. De sista veckorna av 2020 har verksamheten blivit nästan uteslutande digital för att följa regeringens påbud. Verksamheten har bibehållits, men det har varit svårt att utöka verksamheten. Vi har sett ett lägre antal deltagare som en följd av pandemin och svårigheten med att arbeta uppsökande som vi gör i vanliga fall. Undantaget har varit barngruppen under hösten, som har vuxit och uteslutande består av nya deltagare.

SPRAK IN MOTION

Vi har blivit beviljade stöd genom Allmänna arvsfonden. Projektet heter SPRAK in motion och handlar om att vi under 3 år digitaliserar vår metod, SPRAK – dvs att lära sig svenska genom teater. År två som vi är mitt uppe i nu handlar om att göra själva filmerna som är stommen i digitaliseringen.
Filmerna görs som en serie för lärare och pedagoger, men en kompletterande serie med övningar som riktar sig mot både pedagoger och deltagare. Under året har vi filmat i såväl Malmö som Uppsala. Runt ett 10 tal av våra ungdomar har också ställt upp som “elever” i filmerna då vi spelat in
våra övningar. Två av filmerna har vi skickat iväg till ett antal lärare som agerat som fokusgrupp. Dessa lärare har återkommit med bra feedback tillbaka till oss. År tre släpps filmerna tillsammans med ett kompletterande skriftligt material, och vi kommer åka runt i Sverige och föreläsa om
metoden samt hålla workshops.

Sfi

Tack vare stöd från Arbetsmarknadsnämnden så har vi kunnat fortsätta samarbetet med SFI som påbörjades 2019. Tidigare har vi samarbetat med Hermods och Folkuniversitetet, och nu jobbar vi med kommunens SFI. Vi har två grupper i veckan, och intresset har varit enormt. Många lärare har
hört av sig och bjudit in oss, och deltagarna är mycket nöjda. Vi har samarbete med SFI både i Uppsala och i Malmö. Här har vi också kunnat erbjuda digitala färdiginspelade lektioner via youtube, något som varit uppskattat.

Lärarna vi har jobbat med hittills är supernöjda. De får se helt nya sidor av sina elever, och de i sin tur menar att de genom teatern lär känna sina klasskamrater bättre och att de får jobba med att kommunicera. Ofta kommer det upp ämnen genom de övningar vi gör som sedan leder till
diskussioner där språkbarriären glöms bort i ivern att göra sin mening hörd!

NYBY VISION

Vi har fått medel från Länsstyrelsen att jobba med asylsökande, och har under året haft en grupp i veckan på Nyby Vision. Det har funkat trots pandemin (med vissa avbrott för temporära nedstängningar) och även om deltagarantalet varit litet så har det varit stadigt. Tanken har varit att
även ha verksamhet på Röda Korset, vilket vi även hade under årets första kvartal, men därefter stängdes den öppna verksamheten ner pga. pandemin.

SKAPANDE SKOLA

Under 2019 blev vi beviljade skapande skola pengar i samarbete med Enöglaskolan i Enköping. Skolan består till 90% av icke svenskfödda barn, och språkkunskaperna är skiftande. Genom att låta några av klasserna ingå som målgrupp i Sprak in Motion har vi kunnat fortsätta projektet läsåret ut, så alla klasser på mellanstadiet fick teater under läsåret, hela året för åk 4 och en termin var för åk 5 och 6. Elever som tidigare sett sig som väldigt olika varandra har fått gemensamma referensramar vilket har bidragit till att nya relationer skapas inom gruppen, och under hösten så har lärarna berättat att sammanhållningen och gruppdynamiken i klasserna har fungerat bättre än innan projektet. Några av tjejerna som har varit väldigt blyga har tagit mer plats och tagit på sig drivande funktioner i arbetet. Året avslutades med föreställningar som ÅK 4 spelade upp för ÅK 1, till stora applåder från
förstaklassarna.

FORSKNING

Vi har fortsatt samarbetet med prefekten Mozhgan Zachrison vid Malmö Universitet, som har skrivit en avhandling om SFI i Sverige, med dess utmaningar och dess potential. När hon hörde talas om vårt arbete blev hon väldigt intresserad av att samarbeta, och hon har följt Anna-Marias arbete under 2020. Zachrisons observationer av SPRAK-metoden kommer att ligga till grund för en mindre vetenskaplig rapport som vi förhoppningsvis kommer att få publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Vi har även fått en förfrågan från en postdoktor vid York University om samarbete kring SPRAK-metoden.

Under sommaren deltog vi som föreläsare i en digitalkonferens i Tyskland som heter Drama In Education Days, där dramapedagoger från hela världen möts. Från början var tanken att konferensen skulle ske fysiskt, men den fick som så mycket annat bli digital. Vi fick oerhört positiv respons från andra pedagoger inom drama och teater och nyfikenheten på vårt arbetssätt var stor.

HYSTERIA?

Vi har under året jobbat med en konstnärlig föreställning med stöd från Kulturnämnden, Regionen samt Riksteatern i Uppsala. Teamet består av tre anställda vid Teater Aros, en frilansande skådespelare samt en scenograf. Ursprungstanken var att spela på Medicinhistoriska museet, men vi
la om föreställningen för att kunna spela helt och hållet utomhus för att öka säkerheten. I och med de hårdare restriktionerna har vi beslutat att skjuta på premiären till 2021.

ANNA-MARIA OCH JANYA

Teater Aros grundades 2009 av Anna-Maria Matala och Janya Cambronero. Sedan dess har vi främst jobbat med SPRAK, ett projekt för att hjälpa nyinvandrade ungdomar lära sig svenska genom teater.

2014 börjar vi expandera mot nya och fler projekt, alla med ett samhällsengagerande syfte. Vi tror att världen kan bli en bättre plats när människor får samlas kring något de brinner för, lära sig vikten av samarbete och slutligen, efter mycket hårt jobb och många skratt, dela med sig av sitt arbete till omvärlden. För oss så är teater precis detta.