Våra

Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Föreningens vision är att förändra och förbättra samhället vi lever i med hjälp av teater. Ändamålet är att genom pedagogiska och konstnärliga processer skapa delaktighet. 

  • Gratis medlemskap

  • Gäller 1 år i taget

  • Förnyas via mail

  • Du kan när som helst avbryta medlemskapet genom att kontakta styrelsen

Vill du ta del av vår årsredovisning eller stadgar? Hör av dig till styrelsen.

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Dina personuppgifter är skyddade hos oss och lämnas aldrig ut till tredje part.