Skapande skola

 

Skapande skola

Vi erbjuder dig och din skola att skräddarsy ett skapande skola projekt som passar just din klass oavsett ålder eller behov. Genom Sprakmetoden kan vi exempelvis arbeta med det transspråkande perspektivet och utveckla elevernas språkliga förmåga.

Vi kan också utifrån ett bestämt tema arbeta med drama och teater med syftet att arbeta med klassens gruppdynamik och samarbetsförmåga.

Vi kan också erbjuda ren teaterverksamhet där vi tillsammans med eleverna skapar en sprakande föreställning.

För mer info kontakta oss på info@teateraros.se