Så funkar

Sprakmetoden

Sprakmetoden

I Sprakmetoden arbetar vi med teater och drama för att främja språkutveckling. Metoden är utvecklad av Teater Aros och består av sex byggstenar:

  1. Gruppdynamik
  2. Gestaltning
  3. Röst
  4. Det skrivna ordet
  5. Reflektion
  6. Muntlig framställning

Metoden vilar på forskning och beprövad verksamhet och används i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning såväl som i integrationsprojekt för t ex asylsökande. 

Sprakmetoden finns som ett digitalt material och består av 

  • Fortbildning för lärare, digitalt
  • Filmade övningar
  • Skriftligt pedagogiskt material

 

Om du vill ha fortbildning i Sprakmetoden kan du boka in oss till en heldagsworkshop. Genom stöd från allmänna arvsfonden erbjuder vi kostnadsfria workshops hela läsåret 21-22.